32 2 37 30 67
 contact@educator.ge

მიმდინარე წლის 14 დეკემბერს სპმთპ-ის წყნეთის სასწავლო ბაზაზე გაიმართება სპმთპ-ის რიგით 84-ე აღმასრულებელი საბჭოს სხდომა.   სპმთპ-ის პრეზიდენტის მაია კობახიძის ბრძანება_84.  და  დღის_წესრიგი.PDF პროექტი.