32 2 37 30 67
 contact@educator.ge

logo          მიმდინარე წლის 14 დეკემბერს სპმთპ-ის წყნეთის სასწავლო ბაზაზე გაიმართება

          სპმთპ-ის რიგით 84-ე აღმასრულებელი საბჭოს სხდომა.

          სპმთპ-ის პრეზიდენტის მაია კობახიძის ბრძანება_84.  და  დღის_წესრიგი.PDF პროექტი.